• Startpagina
 • Beleidsverklaring mensenrechten BWH Hotel Group

Beleidsverklaring mensenrechten BWH Hotel Group

BWH Hotel Group gelooft dat ethische bedrijfspraktijken essentieel zijn voor het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit die leiden tot blijvend succes. De visie van BWH Hotel Group is het inspireren van reizen door middel van unieke ervaringen. Wij streven ernaar onze hotels en hun gasten met integriteit en eerlijkheid het hoogste serviceniveau te bieden, zodat de merkentrouw blijft bloeien. Om deze visie te bereiken heeft BWH Hotel Group de volgende kernwaarden aangenomen, die bepalen dat wij:

 • Handelen met eerlijkheid en integriteit.
 • Streven naar uitmuntendheid.
 • Verantwoordelijk zijn.
 • Eerlijk zaken doen.
 • Zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor gasten en medewerkers.
 • Behandel iedereen met waardigheid en respect.
 • Gehoorzaam alle wetten.
 • Werk voor het welzijn van onze wereldwijde gemeenschap.
 • Steun mensenrechten.
 • Wees verantwoordelijk voor het milieu.

In overeenstemming met deze kernwaarden erkent en respecteert de BWH Hotel Group de normen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en streeft zij ernaar haar activiteiten uit te voeren op een wijze die in overeenstemming is met de fundamentele mensenrechten. De kernwaarden, praktijken, cultuur en geschiedenis van de BWH Hotel Group belichamen een inzet voor ethische bedrijfspraktijken en goed burgerschap.

Bovendien zijn de hotels van BWH Hotel Group contractueel verplicht zich te houden aan alle toepasselijke wetten en aan de normen van BWH Hotel Group.

Bescherming van de rechten van werknemers

BWH Hotel Group zet zich in voor de rechten van werknemers en streeft naar een veilige en gezonde werkplek.

BWH Hotel Group ondersteunt de eliminatie van alle vormen van dwangarbeid, schuldarbeid of verplichte arbeid. Zij steunt de uitbanning van discriminatie op de arbeidsmarkt en bevordert en omarmt diversiteit in alle aspecten van haar activiteiten. BWH Hotel Group neemt werkgerelateerde beslissingen op basis van individuele kwalificaties en het vermogen om de functie-eisen uit te voeren, zonder rekening te houden met ras (inclusief haartexturen en haarstijlen die met ras samenhangen), huidskleur, religie, geloofsovertuiging (inclusief religieuze kleding en verzorging), nationale afkomst, afkomst, vreemdelingen- of nationaliteitsstatus, leeftijd, handicap, geslacht, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, geslacht, seksuele geaardheid, zwangerschapsstatus, genetische informatie, geüniformeerde dienst of veteranenstatus, burgerlijke staat of enig ander kenmerk dat beschermd wordt door toepasselijke federale, staats-, provinciale of lokale wetten.

Bescherming van de rechten van kinderen

BWH Hotel Group veroordeelt alle vormen van uitbuiting van kinderen. BWH Hotel Group werft geen kinderarbeid en ondersteunt de uitbanning van kinderarbeid en wetgeving ter voorkoming en bestraffing van seksuele uitbuiting van kinderen. BWH Hotel Group zal werken aan de bewustwording van dergelijke uitbuiting, onder meer door haar voortdurende samenwerking met World Vision, een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van de uitbuiting van kinderen, en zal samenwerken met de rechtshandhavingsinstanties om alle gevallen van uitbuiting waarvan BWH Hotel Group op de hoogte is, aan te pakken.

BWH Hotel Group respecteert fundamentele mensenrechten en is toegewijd aan een voortdurende dialoog over de principes die in deze verklaring worden uiteengezet bij het vervullen van onze visie en kernwaarden.

Menu

 Nederlands
Menu